Styrning

Norgines affärskod har antagits av alla juridiska personer inom Norgine-koncernen och finns tillgänglig på sju språk.

Norgines affärskod fastställer ramverket för att uppnå Norgines vision att leverera innovativa läkemedel till gagn för patienter, anställda och andra intressenter. När vi strävar efter att uppnå vår vision måste vi göra det genom att tillämpa konsekvent höga standarder för etiskt uppförande.

Från starten fastställdes Norgines affärskod baserat på en bred konsultationsprocess inom hela Norgine-koncernen och ett omfattande övervägande av företagets alla aktiviteter.

Inspirerade av våra patienter utnyttjar vi vår entreprenörsanda och arbetar tillsammans som One Norgine för att hjälpa människor att leva bättre och hälsosammare liv. Norgines affärskod kommer att fortsätta att utvecklas, men den kommer alltid att innehålla bästa praxis i branschen och de utmärkande egenskaperna hos Norgines anställda och partners.

Peter Stein,
Styrelseordförande