Våra medarbetare är vår styrka. Att attrahera, utveckla och behålla talangfull personal är en nyckelprioritet för oss

Aktuella karriärmöjligheter listas i tabellen nedan.

Vi har åtagit oss att behandla alla anställningsförfrågningar och ansökningar på ett ansvarsfullt sätt, för att säkerställa att informationen vi får behandlas konfidentiellt.
 
Norgine är endast verksamt i Europa och Australien. Om du får några mejl angående tjänster utanför dessa områden, vänligen rapportera dessa till careers@norgine.com.
 
I syfte att skydda dina personuppgifter kommer potentiella kandidater aldrig att bli ombedda att tillhandahålla personlig information via e-post eller instrueras att köpa programvara eller annan utrustning som en del av vår rekryteringsprocess. Om du blir kontaktad på detta sätt vänligen meddela oss på careers@norgine.com för förtydligande om rollen som erbjuds.

 

Om det inte finns några möjligheter som passar dig, vänligen skicka dina uppgifter som anger vilket land/länder du vill arbeta i till careers@norgine.com..

 
 

 • Operational Supply Manager
  Open Date: 12 Apr 2024
  Location : Copenhagen - Denmark
 • Talent Acquisition Specialist with French
  Open Date: 10 Apr 2024
  Location : Harefield - United Kingdom
 • Global Medical Advisor
  Open Date: 03 Apr 2024
  Location : Harefield - United Kingdom
 • Senior Product Expert 12-month FTC
  Open Date: 27 Mar 2024
  Location : Dreux - France
 • Consumer HealthCare Brand Lead
  Open Date: 19 Mar 2024
  Location : Heverlee - Belgium
 • Associate Director Integrated Business Planning
  Open Date: 07 Mar 2024
  Location : Harefield - United Kingdom
 • Délégué(e) Spécialiste
  Open Date: 27 Feb 2024
  Location : Lille - France
 • Delegué Spécialiste - Région Ouest CDI
  Open Date: 27 Feb 2024
  Location : Rouen - France
 • Technicien Analyste Chimie (F/H) - CDD 6 mois
  Open Date: 22 Feb 2024
  Location : Dreux - France
 • Senior Global Category Manager
  Open Date: 05 Feb 2024
  Location : Hengoed - United Kingdom
 • Fachreferent (m/w/d) im Außendienst
  Open Date: 05 Feb 2024
  Location : Munich - Germany
 • Fachreferent (m/w/d) im Außendienst
  Open Date: 05 Feb 2024
  Location : Regensburg - Germany
 • Fachreferent (m/w/d) im Außendienst
  Open Date: 01 Feb 2024
  Location : Fulda - Germany
 • Market Access Manager (m/w/d)
  Open Date: 22 Jan 2024
  Location : Wettenberg - Germany
 • Technicien Maintenance F/H
  Open Date: 27 Jul 2023
  Location : Dreux - France
 
 

 

Vi förpliktigar oss till lika möjligheter, både i våra kontakter med tredje part och i varje skede av anställningens livscykel, och vår organisation är stolt över sin mångfald. Vi anställer och främjar lämpligt kvalificerade och erfarna personer, enbart baserat på individuella meriter. För detta ändamål kommer vi inte att diskriminera på några förbjudna grunder (inklusive, men inte begränsat till, ålder, kön, sexuell läggning, religion eller övertygelse, ras, nationalitet eller funktionshinder). Vi har en omfattande jämställdhets- och mångfaldspolicy, som gäller alla anställda, tillfälligt anställda och tredje part, och vi är angelägna om att säkerställa att vi följer all relevant lokal lagstiftning på detta område.

Personuppgifter som samlas in är endast avsedda för Norgine. De kommer inte i något fall att vidarebefordras till tredje part utanför Norgine utan ditt samtycke. Data som samlas in är endast i syfte att göra det möjligt för oss att identifiera dig och kontakta dig med tanke på en potentiell rekrytering. De kommer att bevaras i ett år. Om du vill komma åt, ändra, korrigera eller radera dina personuppgifter vänligen skriv till Norgine B.V., Global Human Resources Department, Norgine, Norgine House, Widewater Place, Moorhall Rd., Harefield, Uxbridge, Middlesex UB9 6NS, UK.