One Norgine bygger en hälsosammare värld

Vi har över 1 400 medarbetare med direkt närvaro i 16 europeiska länder, Australien och Nya Zealand. Dynamik, flexibilitet och lagarbete är kärnan i vad vi gör. Det är det som gör oss speciella.

Vi erbjuder medarbetare flexibiliteten att pröva nya utmaningar och ger dem möjlighet att höja sin kompetens genom riktade utvecklingsprogram.

Vår One Norgine-strategi gör det möjligt för oss att marknadsföra våra medarbetare internt samtidigt som vi rekryterar externa talanger. Det innebär att vi har exakt den yrkeskompetens som krävs inom läkemedels- och medicinteknisk miljö.

Vi är stolta över att värdera våra medarbetare på alla nivåer. Alla har väl definierade roller och verktyg för att bli framgångsrika och bidra till företagets framgång.

Inom Norgine inspireras vi av patienter att göra deras liv bättre och våra medarbetare är nyckeln till denna vision. För att säkerställa att vi attraherar och behåller de bästa talangerna arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna utnyttja sin potential och njuta av sitt arbete.

 

Vår kultur

 

Inspirerade av våra patienter utnyttjar vi vår entreprenörsanda och arbetar tillsammans som One Norgine för att hjälpa människor att leva bättre och hälsosammare liv.

Våra medarbetare förväntas dela våra värderingar för att uppnå vår vision att leverera innovativa produkter till förmån för patienter och alla andra intressenter.

Lika möjligheter

 

Vi stödjer och förvaltar enligt principen om lika möjligheter. Alla anställningsrelaterade frågor, inkluderande och utan begränsning, rekrytering, befordran, utbildning, kompensation och förmåner och disciplin görs rättvist baserat på kvalifikationer, prestationsrekord, förmågor och andra objektiva kriterier.

Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier baserat på etnicitet, religion, tro, nationellt ursprung, kön, civilstånd, funktionshinder, ålder eller någon annan relevant kategori. Vi drar nytta av mångfalden i vår personalstyrka, vilket är en av våra många styrkor. Vår fortsatta framgång beror på att vi utvecklar och främjar talangerna hos Norgine:s personal och belönar alla individer rättvist. Detta är centralt för vårt etos på One Norgine.