Våra partnerskap

Vårt engagemang för att förändra människors liv ligger bakom allt vi gör, och vår europeiska erfarenhet, helt integrerade infrastruktur och exceptionella partnerskapsstrategi gör att vi snabbt kan tillämpa kreativa lösningar för att leverera livsförändrande produkter till patienter, som de annars kanske inte skulle ha tillgång till.

 

 

Vi samarbetar på många olika sätt

icons

Inlicensiering och förvärv

Vi licensierar eller förvärvar produkter som är i ett sent utvecklingsstadium eller redan är godkända, så att vi antingen äger tillgången direkt och kontrollerar all framtida utveckling eller delar ansvaret för framtida utveckling i samarbete med licensgivaren

icons

Utlicensiering

Vi gör våra produkter tillgängliga för patienter i områden där vi inte har vår egen säljkår genom att hitta lämpliga partners och använda deras lokala kunskap och expertis

icons

Flexibel avtalsstruktur

I egenskap av privat aktör kan vi vara kreativa och flexibla i vårt sätt att sluta avtal

Våra partners