Vårt ansvar

På Norgine är vi dedikerade till att utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter som levererar värde och förbättrar patienters liv. Detta är kärnan i vårt ansvar gentemot patienter, sjukvårdssystem och samhälle.

Vi är hängivna professionell praxis, etiskt uppförande och transparens i alla våra aktiviteter. Detta innebär i praktiken att vi strävar efter att uppnå överlägsen prestation inom alla områden av vår verksamhet och i våra relationer med anställda, patienter, vårdpersonal, sjukhus, betalare, regeringar, affärspartners, konkurrenter och alla dem som vi interagerar med dagligen.

I egenskap av One Norgine delar vi ansvaret för att upprätthålla Norgines affärskod som återspeglar de grundläggande principerna om respekt, rättvisa och integritet som varit viktiga för oss under det senaste århundradet.