Samarbetsmöjligheter

Vi letar efter lämpliga partners för att kommersialisera våra produkter i områden där vi inte har en direkt närvaro som Asien och Stillahavsområdet, Amerika och övriga världen.