Vår infrastruktur

Vi har en direkt närvaro i 16 europeiska länder, samt Australien och Nya Zeeland. Vi har också ett starkt globalt nätverk av partnerskap på marknader utanför Norgine. Utöver vår försäljnings- och marknadsföringsinfrastruktur är Norgine en flexibel och helt integrerad läkemedelsverksamhet, med tillverkning (Hengoed, Wales och Dreux, Frankrike), tredjepartsleverantörsnätverk och betydande produktutvecklingsmöjligheter, Detta gör att vi kan förvärva, utveckla och kommersialisera specialiserade och innovativa produkter med livavgörande skillnad för patienter runt om i världen.

Tillverkning och leveranskedja

 

Grundläggande styrkor hos Norgine är våra högkvalitativa tillverkningsanläggningar och vår mycket kompetenta personal.

Vi har förmågan att hantera olika tillverkningsscenarier; från låg volym och högt värde till hög volym och lågt värde, och vi kan integrera nya och innovativa produkter.

 

  • Godkända i Europa, USA och Japan
  • Sexfaldiga ROSPA-pristagare för vår hantering av hälsa och säkerhet
  • Över 600 anställda inom tillverkning och leverans arbetar i Dreux och Hengoed
  • Tillverkning 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan