Uppdragsbeskrivning

På Norgine är vi fast beslutna att agera med fullständig integritet i allt vi gör. Våra etiska värderingar och efterlevnadsstandarder hjälper oss att fatta rätt beslut för att säkerställa att vi uppfyller förväntningarna hos våra patienter, tillsynsmyndigheter och investeringspartners. Alla som är involverade i vår verksamhet – anställda och externa partners – förväntas förstå och följa Norgines företagsvärderingar och våra efterlevnadsstandarder när vi tar fram omvälvande produkter till patienterna. Vårt efterlevnadsprogram har utvecklats i enlighet med alla relevanta och lämpliga internationella standarder, och dessa principer underbygger vårt åtagande att driva vår verksamhet enligt högsta standard i alla funktioner.
  
Om du vill veta mer om specifika efterlevnadsområden kan du klicka på språket nedan där vi beskriver de grundläggande element som ligger till grund för vårt Corporate Compliance Program. De bekräftar vårt åtagande att bedriva Norgines verksamhet enligt de högsta normerna för etiskt beteende. Dessa är inte statiska, och Norgine övervakar kontinuerligt interna och externa krav för att säkerställa att vi alltid gör det rätta.