Vårt fokus är tydligt:
Att arbeta tillsammans för att förbättra patienters liv

Norgine är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsföretag som har levererat produkter som förändrar patienters liv i över ett sekel.

Vårt engagemang för att förändra människors liv ligger bakom allt vi gör. Vår europeiska erfarenhet, vår helt integrerade infrastruktur och vår exceptionella partnerskapsstrategi gör att vi snabbt kan tillämpa kreativa lösningar för att leverera livsförändrande produkter till patienter, som de annars kanske inte skulle ha tillgång till.

Norgine är stolta över att ha hjälpt 24 miljoner patienter runt om i världen 2021 och genererat 505 miljoner euro i nettoproduktförsäljning, en tillväxt på 10% jämfört med 2020.

 

“Vår vision är att säkerställa levererans av produkter som tillför värde och fördelar för sjukvårdssystem och patienter i Europa.”

Peter Stein, verkställande styrelseordförande

 

Våra värderingar

 

Inspirerade av våra patienter och genom vår entreprenörsanda och arbetar vi tillsammans som One Norgine för att hjälpa människor att kunna leva bättre och hälsosammare liv.

icons

Inspirerade

Vi inspireras av patienter och arbetar ständigt för att göra deras liv bättre. Vi arbetar med omsorg och en positiv inställning för att bygga varumärken som förändrar patienters liv och tillför värde till sjukvårdssystemen. På Norgine säger vi aldrig: "det går inte".

icons

Entreprenörsanda

Vi satsar på innovation med optimism och entusiasm för att uppfylla ambitiösa mål och hitta kreativa lösningar. Framför allt uppfyller vi våra åtaganden och tar ansvar för hur vi utför våra uppgifter, tar ansvar för våra handlingar och säkerställer högsta standard.

icons

One Norgine

Vi arbetar som en del av ett team och stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Vi utvecklar ömsesidigt fördelaktiga långsiktiga partnerskap som bygger på förtroende och engagemang och vi utmanar varandra att överträffa förväntningar och att hålla våra löften. Vi är transparenta och behandlar varandra med värdighet och respekt.