How to report a possible side effect?

Hur rapporterar man en möjlig biverkan?

 

Om du har upplevt en biverkan eller har skrivit ut ett läkemedel och blir medveten om en biverkan, vänligen rapportera detta till

Läkemedelsverket

 

För att hjälpa oss att behandla din information snabbt och effektivt är det viktigt att du att rapporterar så mycket relevant information som möjligt. Du måste åtminstone rapportera följande: 

  • Namnet på den berörda Norgine-produkten;  
  • Detaljer om personen som upplevde den möjliga biverkningen. t.ex. initialer och/eller andra identifierare, såsom kön, födelsedatum;
  • kontaktinformationen till den person som rapporterar problemet;
  • En beskrivning av den möjliga biverkningen i sig, t.ex. tecken och symptom som upplevts, datum då den möjliga biverkningen började och resultatet av den möjliga biverkningen.

 

Observera att om du upplever en biverkan som oroar dig, vänligen berätta detta omedelbart för din läkare.

 

Integritetspolicy:

All information och alla personuppgifter som du delar i din kontakt med oss kommer att skyddas och hållas konfidentiella i enlighet med Norgines policy och lokala bestämmelser. Informationen du delar med oss kommer att användas för läkemedelssäkerhetsövervakning och den kan komma att delas med hälsomyndigheter. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi innehar.