Sekretesspolicy

Norgine B.V. (“NBV”) (“Vi”, “oss”, “vår”) har förbundit sig att skydda och respektera din integritet (“du”, “din”) som användare av denna webbplats, www.norgine.com (“Webbplatsen”).

Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor) förklarar hur Norgine och dess företagsgrupp (“Norgine”, “vi”, “oss” och “vår”) samlar in, använder, delar och behandlar alla personuppgifter vi samlar in från dig , eller som du lämnar till oss och hur vi hanterar dina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”). Läs igenom policyn och kontakta oss om du har några frågor.

Denna integritetspolicy ger information om:

Vem vi samlar in personuppgifter från;
Vilken information vi samlar in;
Rättslig grund och syfte för insamling;
Dela, lagra och skydda dina personuppgifter;
Dina rättigheter;
Cookies;
Google analytics
Insticksprogram för sociala medier;
Kontakta oss;

 

Vem vi samlar in personuppgifter från

Vi samlar in personuppgifter från olika registrerade, beroende på förhållandet till Norgine. Kategorierna av registrerade är:

 

Vilken information vi samlar in

Vi samlar in och hanterar följande information om dig:

 • dit navn og andre kontaktoplysninger, som du angiver
 • ditt namn och kontaktinformation enligt din föredragna kontaktmetod som kan vara: e-postadress, adress, telefonnummer, fax, land;
 • alla e-postmeddelanden eller annan korrespondens du skickar oss
 • information som tillhandahålls av dig när du använder funktionen “Kontakta oss”;
 • information du tillhandahåller om du rapporterar ett problem med vår webbplats;
 • Spårning av sociala medier som tillåter plattformar som Facebook och Twitter att interagera med denna webbplats och ge feedback om dina handlingar;
 • teknisk information genom dina besök på vår webbplats (inklusive aktivitetsdata, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar, klickade webbadresser och webbsidornavigeringsvägar);
 • all enhetsinformation, inklusive maskinvarumodell, operativsystem och version samt mobilnätverksinformation

Beroende på kategorin av registrerade och bearbetningen som sker, samlar vi in och behandlar personuppgifter såsom:

om registrerade är HCP eller KOL:

 • bankkontoinformation för betalningar i samband med tjänster eller sponsring;
 • information, recensioner, feedback och kommentarer relaterade till Norgines produkter och tjänster, som en del av vår kundrelationshantering;
 • svar på undersökningar som vi använder i forskningssyfte och som du väljer att delta i (även om du inte är tvungen att svara på sådana förfrågningar);

om de registrerade är patienter:

 • vi samlar in personuppgifter när du rapporterar en möjlig biverkning eller oönskad händelse i samband med en av våra produkter, vilket kan inkludera ditt kön, födelsedatum och information om din hälsa;
 • svar på undersökningar som vi använder för forskningsändamål som du väljer att delta i (även om du inte behöver svara på sådana förfrågningar).

Tänk på att beroende på din registrerade status kan dessa kategorier variera. För mer information om Norgine-HCP och -KOL klickar du här.

  • När särskilda kategorier av personuppgifter behandlas baserat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen före personuppgifterna togs tillbaka.
  • Den information och de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats är avsedda för personer som är över 18 år. Alla personer som ber om information om ett läkemedel som indikeras för användning hos barn måste vara över 18 år.

 

 

Rättslig grund och syfte med insamling

I enlighet med dataskyddslagar kan vi samla in dina personuppgifter relaterade till den behandling som krävs enligt din relation med Norgine i följande situationer:

    • Av legitima verksamhetsskäl: samlar vi in dina personuppgifter för att skapa en mer relevant och personlig kommunikation med dig och för att ge dig en effektivare och mer användbar upplevelse av våra tjänster, så länge detta inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter;
    • För att utföra ett avtal där du är en av parterna, eller som ett steg innan ett avtal ingås: kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du begär;
    • För att följa våra rättsliga skyldigheter som vi är föremål för: vi följer lagar, förordningar och riktlinjer, som anges i denna policy, vilka är väsentliga delar av vårt sätt att bedriva vår verksamhet;
    • Du har gett ditt samtycke: vi kan behöva inhämta ditt samtycke för att tillåta oss att samla in dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Vi kan använda information som finns om dig för följande ändamål beroende på din relation med oss:

    • att förse dig med information, produkter eller tjänster, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål och där vi har tillåtelse att göra det enligt lag, inklusive pressmeddelanden, platsannonser, ekonomiska resultat och marknadsföringsinformation;
    • att svara på rapporter om en möjlig biverkning i samband med våra produkter och att övervaka säkerheten för våra produkter;
    • att följa tillämpliga lagar, förordningar, vägledning och krav eller förfrågningar från tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och juridiska myndigheter;
    • för revision, analys och forskning för att hjälpa oss att förbättra våra digitala plattformar, innehåll och tjänster;
    • att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva och effektiva sättet för dig och enheten, inklusive övervakning och analys av användning och aktiviteter i samband med våra digitala plattformar för att förbättra designen och innehållet på våra plattformar;
    • att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det; och
    • för att meddela dig om ändringar på vår webbplats och materialet på vår webbplats

För mer information om Norgine-HCP och -KOL klickar du här.

 

Dela, lagra och skydda dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under perioden i enlighet med vår datalagringspolicy som anger juridiska krav för lagringsperioder, inklusive rättsliga åtgärder eller utredningar, eller så länge som krävs för att ge dig tillgång till tjänster du har begärt, t.ex. så länge som rimligen är möjligt enligt syftet med insamlingen, eller så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna svara på din fråga eller begäran.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

    • medlemmar i Norgine Group av företag som krävs för bearbetningsprocessen.
    • våra agenter, entreprenörer och leverantörer, inklusive de som förser oss med tekniska tjänster som dataanalys, hosting och teknisk support
    • våra erfarna rådgivare och revisorer;
    • våra affärspartners, t.ex. licenspartner och distributörer;
    • tillsynsmyndigheter, regeringar och juridiska myndigheter i enlighet med gällande föreskrifter.

Vi överför dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som stöder oss i vår verksamhet och tillhörande processer inom ramen för ett behandlingsavtal av personuppgifter som tvingar våra tjänsteleverantörer att följa våra strikta instruktioner och avtalsenliga skyldigheter.

Dina personuppgifter som vi samlar in kan behandlas av Norgine, dess anslutna företag och dess betrodda tredje parter. I vissa fall kan vi överföra personuppgifter till tredjeländer utanför Europeiska unionen (EU).

Utanför EU skyddar vissa länder dina personuppgifter på samma nivå som i EU, men vissa länder till vilka dina personuppgifter överförs kanske inte motsvarar eller är lika skyddande som lagarna i EU. Vid behov kommer vi att implementera lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler, för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra när de överförs utanför EU, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. När vi har mottagit din information kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring eller förstörelse i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar

Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din data. Vi använder krypteringsteknik på vår webbplats. Din data kommer att överföras till våra servrar och tillbaka igen via en anslutning som är skyddad av en TLS-krypteringsteknik. Du kan känna igen att du surfar på en säker webbplats genom låssymbolen i adressfältet i din webbläsare och på adressfältet som börjar med https://.

 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagar har du ett antal rättigheter med avseende på dina personuppgifter enligt GDPR. Du får:

    • be oss om bekräftelse eller en kopia av de personuppgifter vi har om dig;
    • begära rättelse och/eller radering av dina personuppgifter;
    • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;
    • invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
    • återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
    • klaga till din lokala tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagar.

Vi kommer att respektera dina önskemål i enlighet med våra juridiska skyldigheter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss.

 

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datafiler som lagras och läses i din enhet. Cookies kan innehålla data som möjliggör identifiering av enheten som används. I vissa fall innehåller cookies dock endast information om vissa inställningar och inte personuppgifter. Du kan välja att acceptera eller avböja cookies.

Om du väljer att avböja cookies kan det medföra att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som avsett, så din upplevelse kan påverkas negativt. För detaljerad information om de cookies vi använder och de syften vi använder dem för, se vår Cookiepolicy

 

Google Analytics

Vi använder Google Analytics när ditt samtycke tidigare har getts, för att skapa pseudonyma användarprofiler för att förbättra och designa vår webbplats på begäran. Google Analytics använder cookies och gör att vi kan känna igen och räkna återkommande besökare. Denna behandling av personuppgifter utförs för att ta reda på hur ofta vår webbplats ses av olika användare.

Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av webbplatsen kommer att överföras till och lagras av Google på dess servrar i USA. Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats, så din IP-adress kommer att förkortas inom EU:s medlemsstater. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där (en tillräcklig nivå av personuppgiftsskydd säkerställs eftersom Google är med i Privacy Shield-avtalet). Vi har också ingått ett kontrakt med Google Inc. (USA) för uppdragsbehandling av personuppgifter. Följaktligen kommer Google endast att använda insamlade personuppgifter för att utvärdera användningen av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Använd ett av följande alternativ:

    • du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske vissa delar av vår webbplats inte fungerar som avsett, så din upplevelse kan påverkas negativt;
    • du kan också hindra Google från att samla in personuppgifter som genereras av denna cookie och som relaterar till din användning av webbplatsen och från att behandla dessa personuppgifter genom att ladda ner och installera insticksprogram för webbläsare som är tillgänglig från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mer information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och personuppgiftsskydd). Observera att koden “gat._anonymizeIp();” har lagts till i Google Analytics för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Du kan också förhindra insamling till Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie konfigureras för att förhindra framtida insamling av dina personuppgifter när du besöker webbplatsen: Inaktivera Google Analytics

 

Insticksprogram för sociala medier

Av personuppgiftskyddsskäl integrerar vi inte några insticksprogram för sociala medier direkt på vår webbplats. När du går till våra webbsidor överförs därför inga personuppgifter till sociala medietjänster som YouTube, Twitter och LinkedIn. En profilering av tredje part utesluts således.

Du har dock fortfarande möjlighet att dela valda sidor genom att klicka på knapparna YouTube, Twitter och LinkedIn, och du kan se hur ofta en sida har delats tidigare när du ser inlägget. Vi använder den så kallade Shariff-lösningen som utvecklats av tyska c’t Magazine, för att erbjuda ett personuppgiftsskyddskompatibelt alternativ till de klassiska insticksprogrammen för sociala medier.
Vad ligger bakom detta? Shariff-lösningen innebär att som ett första steg tillhandahålls alla personuppgifter och funktioner som krävs för att visa YouTube, Twitter och LinkedIn från vår webbserver. Först när du bestämmer dig för att dela ett inlägg via motsvarande knapp och klickar på den, sker en överföring av personuppgifter till operatören för respektive sociala medietjänst.

 

Kontakta oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy skickas till sverige@norgine.com

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP Amsterdam, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss.
För övriga Norgine-webbplatser som är länkade till denna webbplats kommer den personuppgiftsansvarige att identifieras i den relevanta integritetspolicyn.
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på:
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Tyskland
Tel.: (+49) 0421 696632-0
Fax: (+49) 0421 696632-11
E-post: office@first-privacy.com
Webb: https://www.first-privacy.com/en.html

Du har möjlighet att kontakta oss via sverige@norgine.com.

För att använda vårt kontaktformulär kräver vi ditt namn och din e -postadress. Vi använder dessa personuppgifter på grundval av art. 6, paragraf 1, lit. f GDPR för att besvara din begäran. När det gäller denna behandling har du rätt att när som helst göra invändningar. Du har möjlighet att kontakta oss via sverige@norgine.com.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i syfte att besvara din förfrågan. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs och det inte finns några lagliga skyldigheter att behålla dem.