Careers – Equal Opportunity

Lika möjligheter

 

Vi stödjer och förvaltar enligt principen om lika möjligheter. Alla anställningsrelaterade frågor, inkluderande och utan begränsning, rekrytering, befordran, utbildning, kompensation och förmåner och disciplin görs rättvist baserat på kvalifikationer, prestationsrekord, förmågor och andra objektiva kriterier.

Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier baserat på etnicitet, religion, tro, nationellt ursprung, kön, civilstånd, funktionshinder, ålder eller någon annan relevant kategori. Vi drar nytta av mångfalden i vår personalstyrka, vilket är en av våra många styrkor. Vår fortsatta framgång beror på att vi utvecklar och främjar talangerna hos Norgine:s personal och belönar alla individer rättvist. Detta är centralt för vårt etos på One Norgine.